Ordensregler

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.Det er ikke tilladt at lukke personer uden medlemskab ind til træning. Det betragtes som misbrug af dit medlemskab.

Al træning sker på eget ansvar – vi anbefaler at man har en ansvars- og ulykkesforsikring.

Opstrammeren er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægtes dette bliver det betragtet som en positiv prøve og medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Misbrug af medlemskabet, eller en adfærd der kan påvirke foreningens omdømme i negativ retning medfører bortvisning. Dokumentation for medlemskab skal gives til personalet på forespørgsel.

Brug skabene i omklædningsrummene til dine personlige ting – medbring egen hængelås til at låse skabet med. Skift til indendørsfodtøj inden du går ind i træningsområdet. Nægtes dette kan det medføre bortvisning. Brug håndklæde i maskinerne.

Håndvægte og vægtskiver skal lægges på plads efter brug. Body bike sko må kun anvendes i bike salen. Vent i cafeområdet indtil dit hold starter.

Du skal være ude senest kl. 24.00 hvor alarmen kobles til.

Børn er velkommen i følgeskab med voksne, men af sikkerhedsmæssige grunde må de ikke opholde sig i maskinerne. Nødudgangene må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde. Gør plads til rengøringspersonalet. Husk de er en service for dig.

Ordensregler samt anvisninger fra Opstrammerens personale skal følges. Overtrædelse kan medføre bortvisning.