Opstrammeren Bygnaf 2B, 6100 Haderslev +45 74 52 49 44 / +45 30 58 12 52

Alle medlemmer tilbydes

Randi er klar til at tage imod dit opkald

  • Gratis personligt træningsprogram og træningsvejledning.
  • Gratis opfølgning af træningsprogram og opfølgende vejledning hver 8. uge
  • Ubegrænset fri træning i fitness og på alle hold.
  • Træning i et sikkert miljø.
  • Vore instruktører er faglige kompetente, og det sikrer dig en korrekt træning.
  • Smilende og positive medarbejdere giver dig en god træningsoplevelse.

Priser

12 mdr. medlemskab koster 220,00 kr. pr. måned
6 mdr. medlemskab koster 280,00 kr. pr. måned
3 mdr. medlemskab koster 335,00 kr. pr.måned

Seniorer – medlemmer der er fyldt 62 år

12 mdr. medlemskab koster 170,00 kr. pr. måned
6 mdr. medlemskab koster 195,00 kr. pr. måned
3 mdr. medlemskab koster 230,00 kr. pr. måned

Seniorer har tidsbegrænset adgang til kl. 14.00

Der opkræves ikke gebyr ved oprettelse af et medlemskab.

Medlemsbetingelser

Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Ændringer i persondata som navn, adresse, bank og kontonummer skal  meddeles til Opstrammeren. Du kan optages som medlem når du er fyldt 15 år.

Indmeldelse

Ved indmeldelse skal du give tilladelse til, at kontingentet trækkes via PBS. Ved oprettelse af et PBS- medlemskab tilmeldes aftale PBS, og der betales kontant for perioden indtil første PBS-trækning. Indmeldes kan kun ske personligt, ved at møde op i kontor tiden som er mandag kl. 9.30-13 og tirsdag kl. 13.30-16.45.

Kontingent

Kontingentet indeksreguleres hvert år pr. 1. maj på grundlag af det for januar måned fastsatte nettoprisindeks.

Medlemskort

Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Opstrammeren, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende takst.

Varighed

PBS- medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges med 1 måneds varsel. Du kan tilmelde dig for 12, 6 eller 3 måneder.

Bindingsperiode

Aftalen er bindende for den valgte periode.

Pause i medlemskab

Du kan ikke stille dit medlemskab i bero

Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan opsiges med 1 måneds varsel. Opsigelsen kan ske ved personlig henvendelse eller via brev eller email.

Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen (skriver under på kontrakten).

Helbredstilstand

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør benytte sig af tilbud om en instruktør inden træningen påbegyndes.

Værdigenstande

Opstrammeren anbefaler, at alle genstande opbevares i et aflåst skab under træningen. Opstrammeren bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri og tingskade.

Doping

Opstrammeren er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. En positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle centre der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

Bortvisning af medlem

Misbrug af centret medfører bortvisning. Bortvisning finder sted ved at lukke personer uden medlemskab ind til træning, ved brug eller salg af muskelopbyggende eller andre ulovlige stoffer. Bortvisning finder sted ved adfærd eller handling, der strider mod klubbens ånd eller påvirker dens omdømme i stærkt negativ retning. Ved bortvisning ophører medlemskabet automatisk, og der ydes ingen tilbagebetaling af kontingent.

Ordensregler

Ordensregler samt anvisninger fra Opstrammerens personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning

Ordensregler

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.Det er ikke tilladt at lukke personer uden medlemskab ind til træning. Det betragtes som misbrug af dit medlemskab.

Al træning sker på eget ansvar – vi anbefaler at man har en ansvars- og ulykkesforsikring.

Opstrammeren er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping. Nægtes dette bliver det betragtet som en positiv prøve og medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Misbrug af medlemskabet, eller en adfærd der kan påvirke foreningens omdømme i negativ retning medfører bortvisning. Dokumentation for medlemskab skal gives til personalet på forespørgsel.

Brug skabene i omklædningsrummene til dine personlige ting – medbring egen hængelås til at låse skabet med. Skift til indendørsfodtøj inden du går ind i træningsområdet. Nægtes dette kan det medføre bortvisning. Brug håndklæde i maskinerne.

Håndvægte og vægtskiver skal lægges på plads efter brug. Body bike sko må kun anvendes i bike salen. Vent i cafeområdet indtil dit hold starter.

Du skal være ude senest kl. 24.00 hvor alarmen kobles til.

Børn er velkommen i følgeskab med voksne, men af sikkerhedsmæssige grunde må de ikke opholde sig i maskinerne. Nødudgangene må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde. Gør plads til rengøringspersonalet. Husk de er en service for dig.

Ordensregler samt anvisninger fra Opstrammerens personale skal følges. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

 

Anti Doping Danmark/Optrammeren

Maj 2014:

Opstrammeren er medlem af Anti Doping Danmark (ADD) fordi:

  • Vi vil skabe rammerne for ”lovlig” træning uden ulovlige stoffer (doping).
  • Vi er et foreningsbaseret center, som er medlem af DGI. Som forening og medlem af DGI skal vi være medlem af ADD, hvilket hænger rigtig godt sammen med,den holdning vi har i centeret.
  • Viønsker medlemmer som træner lovligt.
  • Vi som center har fokus på sundhed og velvære i trygge rammer.

Hvad er Anti Doping Danmark ?

En organisation som har fokus/opsyn med doping, både sportsudøvere og træningscentre.

I forhold til Opstrammeren vil der ca. 2 gange årligt være uanmeldt besøg af ADD. Man vil derfor som medlem af Opstrammeren, kunne blive bedt om at aflægge en prøve til doping kontrol. Kontrollen foregår ved en urinprøve. Nægter man at lade sig teste, bliver det betragtet som en positiv prøve, og medlemskabet bliver opsagt d.d., og man bliver bortvist fra centeret. Det samme gælder hvis man aflægger en positiv urinprøve.

Hvis Opstrammeren fatter mistanke om brugen af doping, kan ADD til enhver tid tilkaldes for kontrol.

Hvorfor Anti Doping Danmark?

Fordi vi som motionscenter ikke accepterer træning med doping.

Vi skaber trygge rammer for medlemmerne.

Har du spørgsmål – spørg i centeret eller læs mere her: www.antidoping.dk