Anti Doping Danmark

Opstrammeren er medlem af Anti Doping Danmark (ADD) fordi:

Vi vil skabe rammerne for ”lovlig” træning uden ulovlige stoffer (doping).
Vi er et foreningsbaseret center, som er medlem af DGI. Som forening og medlem af DGI skal vi være medlem af ADD, hvilket hænger rigtig godt sammen med,den holdning vi har i centeret.
Viønsker medlemmer som træner lovligt.
Vi som center har fokus på sundhed og velvære i trygge rammer.
Hvad er Anti Doping Danmark ?

En organisation som har fokus/opsyn med doping, både sportsudøvere og træningscentre.

I forhold til Opstrammeren vil der ca. 2 gange årligt være uanmeldt besøg af ADD. Man vil derfor som medlem af Opstrammeren, kunne blive bedt om at aflægge en prøve til doping kontrol. Kontrollen foregår ved en urinprøve. Nægter man at lade sig teste, bliver det betragtet som en positiv prøve, og medlemskabet bliver opsagt d.d., og man bliver bortvist fra centeret. Det samme gælder hvis man aflægger en positiv urinprøve.

Hvis Opstrammeren fatter mistanke om brugen af doping, kan ADD til enhver tid tilkaldes for kontrol.

Hvorfor Anti Doping Danmark?

Fordi vi som motionscenter ikke accepterer træning med doping.

Vi skaber trygge rammer for medlemmerne.

Har du spørgsmål – spørg i centeret eller læs mere her: www.antidoping.dk